Saturday, September 23, 2023

Nhỏ To Chốn Văn Phòng: “Bóng ma vật vờ”

Sau buổi xem mắt thất bại, Hải Mi đã vô cùng tự ti vào bản thân mình khiến cho cô vô tình trở thành một bóng ma vật vờ trong công ty. Sự nhầm lẫn tai hại đã khiến cho các thành viên khác của team văn phòng một phen sợ xanh mặt. Đồng thời, […]