Monday, February 26, 2024

Bảo Hà dùng thời trang kể câu chuyện ngày Tết từ truyền thống đến hiện đại

Với bộ ảnh này, Bảo Hà mong muốn có thể đem lại một hình ảnh vừa truyền thống vừa thời trang với những concept, layout do chính mẫu nhí bàn bạc thực hiện cùng ekip. Đây được xem là bộ ảnh “xông đất” đầu năm của Bảo Hà, do đó Quán quân Teen Models 2022 […]